Grøn energi uden inddragelse af naturområder

At dække motorvejen med solceller og solfangere betyder både en investering i grøn energi, men også en økonomisk hjælp til projektet. Energien fra anlæggene kan komme de lokale til gode i form af energifælleskaber eller grønne ladestandere til elbiler langs motorvejen. Og ved at udnytte arealet på motorvejen kan det desuden undgås at inddrage naturarealer til formålet.

Grøn energi uden inddragelse af naturområder

At dække motorvejen med solceller og solfangere betyder både en investering i grøn energi, men også en økonomisk hjælp til projektet. Energien fra anlæggene kan komme de lokale til gode i form af energifælleskaber eller grønne ladestandere til elbiler langs motorvejen. Og ved at udnytte arealet på motorvejen kan det desuden undgås at inddrage naturarealer til formålet.
motorvejsoverdækning solceller energifællesskab økonomi
Der er god økonomi i grøn energi
Med stigende energipriser er solenergi ikke kun en god investering for miljøet, men også rent økonomisk. Motorvejsoverdækning kan delvist finansieres af den el solcellerne produceres fx i form af et energifællesskab dannet af de omkringliggende boliger. I et typisk energifællesskab er det borgerne i et lokalområde, der er med til at løse energiforsyningen for et område som f.eks. et fjernvarmeselskab, organiseret som et andelsselskab.
solceller motorvejsoverdækning sparer plads
Solceller og solfangere på motorvejsoverdækning skåner naturområder
Ved at betragte motorvejene som uudnyttede arealer, giver det muligheder for at anvende disse til solenergianlæg og byggeri og således undgå at indtage mere land og sparsom natur. Samtidig vil det være en fordel at placere solenergianlæg tæt på forbrugerne frem for på marker langt fra tætbefolkede områder. Den reducerede støj i de omkringliggende by-og naturområder vil have en positiv indvirken på dyre-og plantelivet, da studier viser at støjforurening påvirker biodiversiteten negativt.
elbil grøn energi motorvejsoverdækning solceller
Solceller kan levere nødvendig energi til elbiler på et presset elnet
Både politikere og bilproducenter er enige om, at elbiler er fremtiden. Men ladestandere belaster elnettet og især hurtigladere kan være svære at passe ind under eksisterende forhold. Som en del af etablering af motorvejsoverdækning med solceller, kan energien benyttes effektivt til opladning fx med nye ladestationer langs motorvejen.