Overdækning af motorveje
Støjreduktion, grøn energi og nye byrum

Motorvejsoverdækning kan mindske støjgener, skabe grøn energi og give os mere plads

Motorvejene omkring de store byer i Danmark gennemskærer og deler lokalsamfund og er en af landets største kilder til støjforurening. Vores vision er at udvikle en række løsninger, der fjerner støjen, binder adskilte områder sammen med nye byrum, og samtidig er bæredygtige både fra et økonomisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Ved at se på motorvejen som et uudnyttet areal, kan motorvejsoverdækning både afhjælpe boligmangel og skabe vedvarende energi alt imens områder med høje støjgener omdannes til attraktive bolig- og rekreationsområder.

Motorvejsoverdækning.dk er et samarbejde mellem KI Rådgivende Ingeniører og Lützen Arkitekter. Læs mere om samarbejdet og visionen bag.


Motorvejsoverdækning kan mindske støjgener, skabe grøn energi og give os mere plads

Motorvejene omkring de store byer i Danmark gennemskærer og deler lokalsamfund og er en af landets største kilder til støjforurening. Vores vision er at udvikle en række løsninger, der fjerner støjen, binder adskilte områder sammen med nye byrum, og samtidig er bæredygtige både fra et økonomisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Ved at se på motorvejen som et uudnyttet areal, kan motorvejsoverdækning både afhjælpe boligmangel og skabe vedvarende energi alt imens områder med høje støjgener omdannes til attraktive bolig- og rekreationsområder.

Motorvejsoverdækning.dk er et samarbejde mellem KI Rådgivende Ingeniører og Lützen Arkitekter. Læs mere om samarbejdet og visionen bag.Klare fordele for samfund og miljø

Støjreduktion
motorvejsoverdækning støjreduktion
Grøn energi
motorvejsoverdækning grøn energi solceller
Nye byrum
motorvejsoverdækning nye byrum boliger

I mange kommuner er borgere stærkt plagede af motorvejsstøj, også selvom der er støjskærme langs motorvejene. Støj medvirker til, at mennesker dør for tidligt og får alvorlige sundhedsmæssige udfordringer. Motorvejsoverdækning kan drastisk nedbringe eller helt fjerne støjgener fra motorveje og på den måde både øge livskvaliteten og ejendomsværdien i de berørte områder.

Læs mere om støjreduktion ved brug af motorvejsoverdækning

At dække motorvejen med solceller og solfangere betyder både en investering i grøn energi, men også en økonomisk hjælp til projektet. Energien fra anlæggene kan komme de lokale til gode i form af energifælleskaber eller grønne ladestandere til elbiler langs motorvejen.

Læs mere om brug af solceller og solfangere på motorvejsoverdækning

I byområder med plads- eller boligmangel, kan motorvejsoverdækning bruges til at skabe nye attraktive byrum og samtidig binde eksisterende områder sammen på tværs af motorvejen. Arealerne kan udnyttes til alt fra etageboliger og parkering til sportshaller og erhverv. Byggegrundende kan både løfte hele området socialt og økonomisk og samtidigt delvist finansiere selve projektet.

Læs mere om hvordan byrum kan etableres på motorvejsoverdækning

Cases

Amagermotorvejen
overdækning motorvej amager ørestaden
Høje Taastrup - O4
overdækning motorvej høje taastrup
Hedehusene og Fløng
motorvejsoverdækning hedehusene fløng
Hvidovre - Solporten
motorvejsoverdækning hvidovre holbækmotorvejen solporten
Søby - Amager
overdækning motorvej amager ørestaden
Roskilde - Stille Sol
motorvejsoverdækning Roskilde musicon stille sol
Roskilde - Solbroen
motorvejsoverdækning Roskilde musicon stille sol

Omtale

tv2 lorry motorvejsoverdækning ki
Kommuner vil overdække motorveje
motorvejsoverdækning solceller
Kommune vil pakke motorvej ind i solceller: "Perspektivet i det her er enormt"
motorvejsoverdækning hvidovre københavn
Træt af støj: Flere kommuner vil overdække motorveje

Samarbejdspartnere


Image
Image

Image