Om

En vision om en grønnere løsning på byens plads- og støjproblemer

Bag Motorvejsoverdækning.dk finder du Lützen Arkitekter og KI Rådgivende Ingeniører. Arkitekt Mads Lützen fik idéen til projektet inspireret af de planer, Københavns Kommune har om at inddrage dele af Amager Fælled til bolig og erhverv. Hvorfor ikke bruge det uudnyttede areal over motorvejene i stedet? Landets motorveje udgør en enorm støjforurening, hvilket både er generende og bevist sundhedsskadeligt for dem, der bor i nærheden.

Heldigvis viser både borgere og politikere stor interesse for at dække motorvejene med byggegrunde, solcelleanlæg eller rekreative områder for dermed at reducere støj, levere grøn energi og skabe nye byrum i tætbefolkede områder. Gruppen samarbejder allerede med en række kommuner og interessenter om forskellige muligheder for overdækning af motorveje i deres nærområde.

motorvej overdækning
Image
nye byrum boliger motorvejsoverdækning
motorvejsoverdækning boliger byggegrunde nye byrum skån naturen
motorvejsoverdækning boliger byrum