Nye byrum på motorvejen fremfor i naturen

I byområder med plads- eller boligmangel, kan motorvejsoverdækning bruges til at skabe nye attraktive byrum og samtidig binde eksisterende områder sammen på tværs af motorvejen. Arealerne kan udnyttes til alt fra etageboliger og parkering til sportshaller og erhverv. Byggegrundende kan både løfte hele området socialt og økonomisk og samtidigt delvist finansiere selve projektet.

Nye byrum på motorvejen fremfor i naturen

I byområder med plads- eller boligmangel, kan motorvejsoverdækning bruges til at skabe nye attraktive byrum og samtidig binde eksisterende områder sammen på tværs af motorvejen. Arealerne kan udnyttes til alt fra etageboliger og parkering til sportshaller og erhverv. Byggegrundende kan både løfte hele området socialt og økonomisk og samtidigt delvist finansiere selve projektet.
motorvejsoverdækning boliger byggegrunde nye byrum skån naturen
Naturen skånes med nye byrum og boliger på motorvejen
Københavns kommune har i dag blandt andet planer om at inddrage områder af Amager Fælled til bolig og erhverv. Valgte man i stedet at overdække motorvejen med byggegrunde, ville man både fjerne støj fra området til gavn for både biodiversitet og omkringliggende erhverv og boliger, skåne naturen og skabe særdeles attraktive bydele uden motorvejsstøj, tæt på natur og godt tilknyttet byen.
beton armering optum CS
Nye byggemuligheder i tætbefolkede områder
Motorvejen udgør i mange byområder et enormt potentiale for gode attraktive byggegrunde hvor der ellers er mangel på plads. Salget af disse byggegrunde kan hjælpe med at finansiere motorvejsoverdækningen og samtidig løfte området omkring motorvejen. Potentielt kan man vælge at bygge alt fra sportshaller og rekreative områder til etagebyggerier eller rækkehuse.
motorvejsoverdækning bro boliger
Motorvejsoverdækning kan skabe bro mellem bydele adskilt af motorvej
Flere steder deler motorvejen byen med sparsomme muligheder for at krydse. I Hvidovre kommune er der fx et stærkt ønske om både at mindske støj fra Holbækmotorvejen og samtidig binde kommunen bedre sammen med nye byrum med boliger og erhverv og gode gennemgangsmuligheder på arealet over motorvejen.

Motorvejens uudnyttede areal

Muligheder for nye byrum på motorvejsoverdækning
motorvejsoverdækning nye byrum boliger
Boliger og erhverv
motorvejsoverdækning sportshal nye byrum
Sportshaller og andre rekreative områder
motorvejsoverdækning rækkehuse boliger
Rækkehuse
Snit af byggeri på motorvejsoverdækning

nye byrum boliger motorvejsoverdækning
Etageejendomme med infrastruktur og parkering samt overgang
nye byrum boliger motorvejsoverdækning
Etageejendomme med infrastruktur og parkering samt bro over jernbane
nye byrum boliger motorvejsoverdækning
Etageejendomme med infrastruktur og parkering